Om advokat Tvedt


Utdannet jurist ved universitetet i Oslo i 2009
Juridisk embetseksamen i 2010 og praktisert som advokat siden.

Advokat Øivind Tvedt har kontor sentralt i Grimstad i fellesskap med adv. Pål A. Eide. Vi tilbyr juridiske tjenester innen de fleste rettsfelt til næringsliv, det offentlige og til privatpersoner. Vårt mål er å gi klienten den beste bistand som er målrettet og løsningsorientert. Firmaet samarbeider med en rekke erfarne advokater i flere norske byer, blant annet advokatfirmaet Robertsen.

Øyvind Tvedt er medlem av advokatforeningen. Advokatforeningen er advokatenes profesjons- og interesseorganisasjon i Norge. Foreningens formål er å sikre en god faglig standard og en god yrkesetikk blandt medlemmene. Advokater som er medlemmer har sluttet seg til et regelverk hvor et eget disiplinærutvalg påser etterfølgelse.
Ring eller kom innom for en uforpliktende samtale om din sak!

Advokat Tvedts organisasjonsnummer er 998 660 076 MVA

Øyvind Tvedt
Øyvind Tvedt

Advokat

  Pål A. Eide
  Pål A. Eide

  Advokat

   Vi kan hjelpe deg med

   Arbeidsrett
   les mer
   Familierett
   les mer
   Kjøp og salg, forbrukerkjøp
   les mer
   Personskade
   les mer
   Fast eiendom
   les mer
   Arv og skifte
   les mer
   Straffesaker
   les mer

   Priser og villkår

   I en større tvist kan det være kostbart å la seg bistå av en advokat. Vi er derfor opptatt av at arbeidet gjøres effektivt og målrettet, og at det vektes mellom formål og midler.

   Innen et oppdrag påbegynner, vil det mellom advokaten og klienten gjøres rede for betalingsvilkårene. Det er viktig at saken har muligheter for å føre fram mot et positivt resultat. Advokatens arbeidsinnsats bør tilpasses klientens ressurser og ønsker.
   Innledningsvis vil advokaten gi en rask vurdering av sakens juridiske perspektiv. Sammen med klienten vil det så etableres en strategisk fremdriftsplan og målsetting.

   Standard salærsats er kr 1 200-1500,- per time (+mva)
    
   Gratis konsultasjon
   Hver konsultasjon blir satt til maks 20 minutter, men med mulighet for individuell tilpasning.
   Ta kontakt og be om en gratis konsultasjon og finn dine videre muligheter.

   Fritt retts råd - fri rettshjelp - fri sakførsel
   Fritt rettsråd gis av Fylkesmannen i en rekke type saker. Bistanden ytes ved at advokaten får dekket sitt salær for et visst antall timer (3-14 timer).
   I noen typer saker tilhører det en mindre egenandel som må dekkes av klienten.

   Rettsråd er ment å være tilstrekkelig til at advokaten får klarert om forholdet kan avsluttes, eller om saken må videre til forliksrådet eller domstolene. Man kan da søke om fri sakførsel.

   I prioriterte saker der det i tillegg behovprøves om klientens inntekts- og formuesforhold , er det en maksimal grense for inntekt på kr 246 000,- brutto årsinntekt (kr 369 000,- for husstand) og under kr 100 000,- i formue (formue i relasjon til egen bolig medregnes ikke). Beløpene gjelder for 2012.

   Advokaten vil erfaringsvis raskt konstatere om du har rett på fri rettshjelp i din sak.
   Se link til Fylkesmannen eller Lov om fri rettshjelp for info.

   Rettshjelpsdekning - forsikring
   De fleste eiendoms- eller innboforsikringer dekker utgifter til advokat i eiendoms- og utleietvister o.l.
   Det tilhører som regel en egenandel ved dette.
   Dette kan vi hjelpe deg med å avklare.