Arv og skifte

Arveretten omfatter reglene om arv og dødsdisposisjoner. Arv er formue, herunder gjenstander og rettigheter, som tilhørte avdøde, som deretter skal fordeles i henhold til lovens regler om arverekkefølge og/eller i henhold til disposisjoner som er gjort ved testament. De arverettslige regler er i hovedsak nedfelt i arveloven. I tillegg vil det være prosessuelle regler vedrørende […]

Read more