Familierett

Familieretten omhandler reglene om inngåelse (ektevigsel) og oppløsning (separasjon og skilsmisse) av ekteskap. Den omhandler videre reglene om ektefellenes formuesforhold under ekteskapet herunder ektefellenes gjensidige underholdsplikt, inngåelse av ektepakter, og hvordan formuen skal deles ved ekteskapets oppløsning. Barneretten er en del av familieretten. Barneretten har regler om forholdet mellom foreldre og barn, bl.a. om farskapet, […]

Read more