Forbrukerkjøpsloven

Forbrukerkjøpsloven av 21. juni 2002 nr. 34 er den sentrale loven ved handel av ting mellom forbrukere og næringsdrivende, og gjelder ved kjøp av ting som av kjøper hovedsakelig skal brukes utenfor næring til privat bruk. Når det gjelder gavesalg, faller salgsdelen innenfor forbrukerkjøpsloven. Forbrukerkjøpsloven gjelder etter § 2 første ledd også for bestilling av […]

Read more