Personskade

Personskade dekker alt fra mindre fysiske skader på person til invaliditet og død, sjokkskader og unntaksvis psykiske skader på seg selv, og forutsetter at skaden har gitt og eventuelt vil fortsette å gi skadelidte et økonomisk tap. For å kunne få erstatning for personskade må tre grunnvilkår være oppfylt. Det må foreligge et erstatningsrettslig ansvarsgrunnlag, […]

Read more