Straffesak

Retten til å la seg forsvare Fra man blir siktet, har siktede etter straffeprosessloven § 94 rett til å la seg bistå av en forsvarer etter eget valg på ethvert trinn av saken. En mistenkt kan også engasjere en advokat, men vedkommende vil måtte engasjeres for egen regning før vedkommende blir siktet, og vil frem […]

Read more